Poradenstvo

Poskytujeme komplexné poradenstvo pre manažérov a vedenie spoločností. Realizovali sme množstvo úspešných projektov pre podnikateľské subjekty, pre organizácie verejnej správy, mimovládne, výskumné a vzdelávacie organizácie. Na základe našich skúseností a odbornosti členov nášho projektového tímu posúdime vaše potreby a navrhneme vhodné riešenia. Budete nielen našimi klientmi, ale najmä partnermi. Odovzdáme Vám naše know-how a poskytneme pridanú hodnotu.

Šetríme Vaše peniaze, čas a zdroje.


Predpokladom úspešného čerpania eurofondov je kvalitne vypracovaný projekt, ktorý spĺňa všetky formálne náležitosti, zároveň reaguje na potreby trhu v danom regióne a nadväzuje na podnikateľský plán spoločnosti. Vypracovať kvalitný projekt si vyžaduje skúsenosti v procese prípravy, kde potrebujete:

zistiť, či Vaše

projektové zámery možno financovať z fondov EÚ alebo z iných grantov; či ste oprávneným žiadateľom; pripraviť kompletnú projektovú žiadosť vrátane podnikateľského zámeru, finančnej a iných analýz, štúdie uskutočniteľnosti

VIAC INFO

implementovať projekt

zabezpečiť verejné obstarávanie, spracovať žiadosti o zmeny, žiadosti o platby, monitorovacie správy a podobné podporné procesy a dokumenty

VIAC INFO

zabezpečiť udržateľnosť

projektu aj po realizácii projektu; niekoho, kto Vás bude zastupovať a komunikovať s implementačnými agentúrami fondov EÚ

VIAC INFO